[1]
Kutsenko, M. 2018. ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ КОГНІТИВНО-ФОНЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦИФІКИ ПРОСОДИЧНОГО ВИРАЖЕННЯ СПІВЧУТТЯ В АНГЛІЙСЬКОМУДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія». 1, 69 (Жов 2018), 239–241.