[1]
НubinaA. і Martyniuk, A. 2019. МОЖЛИВОСТІ СЕРВІСУ GOOGLE CLASSROOM У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗВО. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія». 5(73) (Трав 2019), 184-187.