[1]
Pomyrcha, S. 2019. ЕКСПРЕСИВНА ЛЕКСИКА ЯК ОСОБЛИВЕ ТА СПЕЦИФІЧНЕ ЯВИЩЕ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія». 7(75) (Жов 2019), 129-131.