[1]
Havrylenko, V. 2019. ДЕЯКІ ВІХИ РОЗВИТКУ ЗАРУБІЖНИХ ТЕРМІНОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія». 7(75) (Жов 2019), 152-155.