[1]
Lysenko, O. 2019. ІНШОМОВНІ СЛОВА ЯК РІЗНОВИД ЛЕКСИЧНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія». 7(75) (Жов 2019), 174-176.