[1]
Plotnikova, N. 2020. СВЯТОЧНИЙ ОБРЯДОВИЙ ОБХІД ПОСІВАННЯ ЯК ПРИЯДЕРНИЙ КОНЦЕПТ МІКРОКОНЦЕПТОСФЕРИ СВЯТКИ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія». 9(77) (Лип 2020), 208-211.