[1]
Pozhydaieva, N. 2020. ДО ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ З ПОГЛЯДУ НА ОСОБЛИВОСТІ КРОСКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія». 9(77) (Лип 2020), 212–214.