[1]
Dudok, A. 2022. СИНОНІМІЧНО-АНТОНІМІЧНА ПАРАДИГМА ПРЕФІКСАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія». 12(80) (Січ 2022), 7–9.