[1]
Stasiv, M. 2022. ПРАГМАТИКА З’ЯСУВАЛЬНОГО ВИСЛОВЛЕННЯ-ЕКСПРЕСИВУ З ОПОРОВИМ ПРЕДИКАТОМ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія». 12(80) (Січ 2022), 39–42.