[1]
Makaruk, L. 2022. ВІЗУАЛЬНІ ЗАСОБИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ПРОКСЕМІЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ В АНГЛОМОВНИХ ІНФОГРАФІЧНИХ ТЕКСТАХ ПРИСВЯЧЕНИХ COVID-19. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія». 12(80) (Січ 2022), 55–58.