[1]
Bevzo, H.A. 2022. ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія». 12(80) (Січ 2022), 139–142.