[1]
Lobachova, I. 2022. КОМУНІКАТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ В МОВЛЕННІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ . Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія». 12(80) (Січ 2022), 150–153.