[1]
2022. ВПЛИВ COVID-19 НА ПРОEКТУВАННЯ ОНЛАЙН НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗА ДОПОМОГОЮ ZOOM. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія». 13(81) (Aug. 2022), 202–207.