[1]
2023. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕКОЛІНГВІСТИКИ ЯК НОВОГО МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО НАПРЯМКУ ДОСЛІДЖЕНЬ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія». 17(85) (Jul. 2023), 62–66.