[1]
2023. ВІДТВОРЕННЯ ЗАЙМЕННИКІВ ЯК МАРКЕРІВ НЕОЗНАЧЕНОСТІ В ДВОМОВНОМУ ПАРАЛЕЛЬНОМУ КОРПУСІ: ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія». 17(85) (Jul. 2023), 163–169.