[1]
2023. ОСМИСЛЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ПРОСТІР» У ГУМАНІТАРИСТИЦІ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія». 17(85) (Jul. 2023), 286–291.