(1)
Kutsenko, M. ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ КОГНІТИВНО-ФОНЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦИФІКИ ПРОСОДИЧНОГО ВИРАЖЕННЯ СПІВЧУТТЯ В АНГЛІЙСЬКОМУДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ. НаУОА-ФІЛОЛОГІЯ 2018, 1, 239-241.