(1)
Soshko, O. СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПАРАТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙНИХ РИС ЛЮДИНИ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ). OANU-PHILOLOGY 2018, 2, 170-173.