(1)
Semenenko, H. СИНХРОНІЯ І ДІАХРОНІЯ В ІСТОРИЧНИХ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ. НЗНаУОАСФ 2019, 11-13.