(1)
Plotnikova, N. СВЯТОЧНИЙ ОБРЯДОВИЙ ОБХІД ПОСІВАННЯ ЯК ПРИЯДЕРНИЙ КОНЦЕПТ МІКРОКОНЦЕПТОСФЕРИ СВЯТКИ. НЗНаУОАСФ 2020, 208-211.