НubinaA., & Martyniuk, A. (2019). МОЖЛИВОСТІ СЕРВІСУ GOOGLE CLASSROOM У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗВО. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (5(73), 184-187. Retrieved із https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/2271