Taranenko, S. (2019). ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПАРЦЕЛЬОВАНИХ КОНСТРУКЦІЙ У CУЧАСНОМУ МАЛОФОРМАТНОМУ ПРОЗОВОМУ ТВОРІ: КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (7(75), 40-46. Retrieved із https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/2563