Gordyeyeva, A. (2019). КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «АНГЛІЙСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ». Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (7(75), 156-159. Retrieved із https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/2592