Lysenko, O. (2019). ІНШОМОВНІ СЛОВА ЯК РІЗНОВИД ЛЕКСИЧНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (7(75), 174-176. Retrieved із https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/2597