Plotnikova, N. (2020). СВЯТОЧНИЙ ОБРЯДОВИЙ ОБХІД ПОСІВАННЯ ЯК ПРИЯДЕРНИЙ КОНЦЕПТ МІКРОКОНЦЕПТОСФЕРИ СВЯТКИ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (9(77), 208-211. Retrieved із https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/2852