Stupenko, M., & Dunaievska, O. (2020). ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ЛЕКСИЧНОГО КОРПУСУ “ROGUE LAWYER” (НА МАТЕРІАЛІ КНИГИ ДЖ. ҐРІШЕМА «АДВОКАТ НЕГІДНИКІВ»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (9(77), 250-253. Retrieved із https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/2863