Dudok, A. (2022). СИНОНІМІЧНО-АНТОНІМІЧНА ПАРАДИГМА ПРЕФІКСАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (12(80), 7–9. вилучено із https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3340