ВПЛИВ COVID-19 НА ПРОEКТУВАННЯ ОНЛАЙН НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗА ДОПОМОГОЮ ZOOM. (2022). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», 13(81), 202-207. https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3518