SOSHKO, O. СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПАРАТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙНИХ РИС ЛЮДИНИ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ). Scientific Notes of Ostroh Academy National University: Philology Series, v. 2, n. 69, p. 170-173, 26 out. 2018.