POMYRCHA, S. ЕКСПРЕСИВНА ЛЕКСИКА ЯК ОСОБЛИВЕ ТА СПЕЦИФІЧНЕ ЯВИЩЕ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», n. 7(75), p. 129-131, 23 out. 2019.