DATSKIV, O. КОМПЛЕКС ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ДРАМАТИЗАЦІЇ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», n. 7(75), p. 140-144, 23 out. 2019.