GORDYEYEVA, A. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «АНГЛІЙСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ». Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», n. 7(75), p. 156-159, 23 out. 2019.