Semenenko, Halyna. 2019. СИНХРОНІЯ І ДІАХРОНІЯ В ІСТОРИЧНИХ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», no 7(75) (Жовтень), 11-13. https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/2556.