Taranenko, Sofiia. 2019. ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПАРЦЕЛЬОВАНИХ КОНСТРУКЦІЙ У CУЧАСНОМУ МАЛОФОРМАТНОМУ ПРОЗОВОМУ ТВОРІ: КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», no 7(75) (Жовтень), 40-46. https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/2563.