Datskiv, Olha. 2019. КОМПЛЕКС ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ДРАМАТИЗАЦІЇ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», no 7(75) (Жовтень), 140-44. https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/2588.