Lysenko, Olena. 2019. ІНШОМОВНІ СЛОВА ЯК РІЗНОВИД ЛЕКСИЧНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», no 7(75) (Жовтень), 174-76. https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/2597.