Makaruk, Larysa. 2022. «ВІЗУАЛЬНІ ЗАСОБИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ПРОКСЕМІЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ В АНГЛОМОВНИХ ІНФОГРАФІЧНИХ ТЕКСТАХ ПРИСВЯЧЕНИХ COVID-19». Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», вип. 12(80) (Січень):55-58. https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3351.