Lobachova, Iryna. 2022. «КОМУНІКАТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ В МОВЛЕННІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ». Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», вип. 12(80) (Січень):150-53. https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3374.