“ВПЛИВ COVID-19 НА ПРОEКТУВАННЯ ОНЛАЙН НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗА ДОПОМОГОЮ ZOOM”. 2022. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», no. 13(81) (August): 202-7. https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3518.