Kutsenko, M. (2018) «ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ КОГНІТИВНО-ФОНЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦИФІКИ ПРОСОДИЧНОГО ВИРАЖЕННЯ СПІВЧУТТЯ В АНГЛІЙСЬКОМУДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ», Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», 1(69), с. 239–241. доступний у: https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/1627 (дата звернення: 1 Липень 2022).