Gordyeyeva, A. (2019) КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ‘АНГЛІЙСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ’, Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (7(75), pp 156-159. Available at: https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/2592 (Accessed: 30Жовтень2020).