Plotnikova, N. (2020) СВЯТОЧНИЙ ОБРЯДОВИЙ ОБХІД ПОСІВАННЯ ЯК ПРИЯДЕРНИЙ КОНЦЕПТ МІКРОКОНЦЕПТОСФЕРИ СВЯТКИ, Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (9(77), pp 208-211. Available at: https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/2852 (Accessed: 24Листопад2020).