Pozhydaieva, N. (2020) «ДО ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ З ПОГЛЯДУ НА ОСОБЛИВОСТІ КРОСКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ», Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (9(77), с. 212–214. доступний у: https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/2853 (дата звернення: 22 Жовтень 2021).