Dudok, A. (2022) «СИНОНІМІЧНО-АНТОНІМІЧНА ПАРАДИГМА ПРЕФІКСАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ», Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (12(80), с. 7–9. доступний у: https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3340 (дата звернення: 9 Серпень 2022).