Stasiv, M. (2022) «ПРАГМАТИКА З’ЯСУВАЛЬНОГО ВИСЛОВЛЕННЯ-ЕКСПРЕСИВУ З ОПОРОВИМ ПРЕДИКАТОМ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ», Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (12(80), с. 39–42. доступний у: https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3347 (дата звернення: 27 Вересень 2023).