Bevzo, H. A. (2022) «ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ», Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (12(80), с. 139–142. доступний у: https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3371 (дата звернення: 9 Серпень 2022).