Lobachova, I. (2022) «КОМУНІКАТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ В МОВЛЕННІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ », Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (12(80), с. 150–153. доступний у: https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3374 (дата звернення: 15 Серпень 2022).