“ВПЛИВ COVID-19 НА ПРОEКТУВАННЯ ОНЛАЙН НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗА ДОПОМОГОЮ ZOOM” (2022) Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (13(81), pp. 202–207. Available at: https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3518 (Accessed: 19 July 2024).