[1]
M. Kutsenko, «ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ КОГНІТИВНО-ФОНЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦИФІКИ ПРОСОДИЧНОГО ВИРАЖЕННЯ СПІВЧУТТЯ В АНГЛІЙСЬКОМУДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ», НаУОА-ФІЛОЛОГІЯ, вип. 1, вип. 69, с. 239–241, Жов 2018.