[1]
O. Lysenko, ІНШОМОВНІ СЛОВА ЯК РІЗНОВИД ЛЕКСИЧНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ, НЗНаУОАСФ, no 7(75), pp 174-176, Жов 2019.